MAVIKA

My sōm stōnd – czyli o idei Marketingu po Śląsku

Wchodząc na naszą stronę mavika.pl możesz przeczytać, że marketing jest ogrodem Twoich wartości. I zdanie to nie jest przypadkowe.

Wartości to obszar, wokół których budujemy naszą tożsamość, strategie komunikacji naszych Klientów i nas samych. To właśnie na ich bazie tworzymy, budujemy i realizujemy wszystkie nasze działania. Nazywamy to naszym DNA, ponieważ jesteśmy przekonani, że marka komunikuje się ze światem nie tylko na poziomie sprawnego komunikatu, ale przede wszystkim poprzez wartości. To właśnie one sprawiają, że przyciągamy i pozyskujemy naszych najlepszych Klientów. Jeśli nasz ogród kwitnie, które lubimy i o które dbamy, trudno oprzeć się ich widokowi czy aromatom.

„Lecz każdy hoduje w swym domu, choć uśmiech, choć listek, choć śpiew jak każdy kwiatek na każdym balkonie i jak dobroć co w ziemi tej jest” słyszymy w jednej ze śląskich piosenek „Gorzkie dymy”.

Ogród, który hodujemy, jest w sercu Górnego Śląska. Jesteśmy stąd i chcemy to mocno podkreślać. Tu jest nasz dom i dobrze nam tu, bo wartości Ślązaków, są nam bliskie – rodzina i pracowitość. U nas najważniejszy jest duży stół i krzesło dla każdego: wspólnie do niego zasiadamy i wspólnie pracujemy. Pracowitość dla Ślązaka (czyli między innymi dla nas) to swoisty wyznacznik moralności: uczciwość i kompetentne działania są gwarancją szacunku i poważania. 

Są jeszcze dwa elementy, które spajają nas z tym miejscem szczególnie mocno: kreatywność i język. Śląsk wyrósł na „czarnej ziemi”, a sposób, w jaki ten region się transformuje, rewitalizuje, odnawia i unowocześnia to dowód synergii pracowitości i kreatywności. Kiedy pytamy Klientów, dlaczego wybierają Śląsk? – mówią „Śląsk to przyszłość”. Ślązacy w zaledwie kilka pokoleń kreują region oparty na innowacji, transformacji, przedsiębiorczości, otwartości i atrakcyjności dla życia i pracy w tym regionie. 

Śląsk wyróżnia się również poprzez język – to właśnie on jest fundamentem tożsamości. Większość z nas tutaj na Śląsku, choć trochę zna język Śląski. Jest barwny i specyficzny. Czasem wyniesiony z domu rodzinnego, a czasem osłuchany na ulicy. Jesteśmy w stanie rozpoznać hanysa po akcencie i dowcipie. W Mavice chcemy budować ogród związany z naszym językiem, celebrujemy go w pracy i wzajemnie uczymy. Traktujemy go jak nasz wyróżnik i chcemy się nim posługiwać, osłuchiwać i zaakceptować go jako istotny element naszego funkcjonowania na Śląsku.

Czym jest dla nas Marketing po Śląsku?

Marketing po Śląsku to projekt stworzony po to, by promować, wyróżniać i doceniać to, co zbudowało naszą tradycję. Nasze korzenie mogą sięgać kilkuset lat, ale mogą też być świeżymi sadzonkami, które w tym regionie znalazły miejsce do zakotwiczenia na stałe. Chcemy dzielić się swoją Śląskością i wspierać marki, które podobnie jak my mają w swoich wartościach szacunek dla swoich korzeni. Tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakim regionem się utożsamiają. To projekt dla wszystkich, którzy podkreślają swój „heimat” śląski, polski, czeski, niemiecki.

Śląski zabrzański pisarz niemieckiego pochodzenia Janosch kiedyś napisał: „Śląsk to moja religia. Wyznaję ją jak pokolenia moich przodków. Jej istotę i tajemnice przeniknąć można najlepiej sercem, nie umysłem. Nie można jej zdefiniować, choć trzeba jej nauczać i ją zgłębiać. Jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą odczuwać z nią więź, bronić jej jednak trzeba przed zakusami wrogów i złośliwców. Mimo że jest domeną prywatności, ma święte prawo, by trwać w powszechnym poszanowaniu”. 
Wierzymy, że słowa te mogą i mają szersze znaczenie, bo każdy z nas jest skądś„kajś”.

Przewiń do góry