Pozycjonowanie stron www Katowice, Gliwice, Śląsk | MAVIKA

Pozycyjo, kero mo Twoja zajta w wynikach wyszukiwanio Google mo ôgrōmny wpływ na pozyskaniy Klijynta w necu. Szumno ôferta bydzie bez znaczynio, jak Twoja witryna ôstanie wyprzedzono bez konkurencyjo w rankingu Google. Bez to dobrze kludzōne fungowania z zakresu pozycjōnowanio zajty a SEO bezpostrzednio przekłodajōm sie na wyniki przedażowe. Wybier sprawdzono agyncyjo we Ślōnsku a filuj wzrōsty w swojij fyrmie!

SEO W MAVICE — CO ZYSKOSZ?

LEPSZO WIDOCZNOŚĆ

NAMACALNE EFEKTY

EKSPERCKO WIYDZA

MIYRZ WYSOKO

Pozycjōnowaniy zajty to szereg fungowań, kere korzystnie wpływajōm na pozycyjo zajty w wynikach wyszukiwanio Google. Jes to miyndzy innymi poprawa wszyjskich elemyntōw zajty, kere majōm wpływ na ta pozycyjo, jak tyż pozyskiwaniy wartościowych linkōw z branżowych zajt a produkowaniy unikalnych treści do zamiyszczynio w ramach dōmeny a poza niōm. To wszystko pozytywnie wpływo na pozycjōnowaniy Twojij nec-zajty.

SEO (Search Engine Optimization) to element pozycjōnowanio zajty – ôptymalizacyjo wyglōndu a kodu strōny pod jak nojlepsze wyniki wyszukiwanio. Jes to połno ôptymalizacyjo zajty a wszyjskich elymyntōw w nij zawartych, tak, coby roboty Google niy miały sie, do czego „przyczepić”.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mavika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d, 40-851 Katowice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

  96% polskich nec-używoczy jak szukajōm
  informacyjōw, to korzistajōm z wyszikowarki Google.

  PIYRSZY KROK: AUDYT SEO

  Podwiela przystōmpiymy do pracy nad poprawōm widoczności, wykonōmy dlo Cia audyt SEO nec-zajty. To, eli Twoja fyrma wyświetli sie jak jedyn z piyrszych wynikōw, zależy ôd wielu czynników. W audycie sprawdzimy dla Ciebie, jak Twoja witryna jest przistosowanio pod wzglyndym SEO.

  Dokładnie zbadōmy słabe punkty Twojij witryny. Znojdymy te elementa, kere utrudniajōm jij zajyncie wyższyj pozycyje we wyszukowarce. Po tym wszyjskim przedstawiemy Ci raport zawierajōncy nasze wnioski i w ôparciu ô nie zaproponujymy solucyjo ewyntualnych problymōw.

  POZYCJONOWANIY — LEKTURY ÔBOWIŌNZKOWE:

  PAKETY SEO A POZYCJŌNOWANIY NEC-ZAJTŌW

  Bedynōng SEO: ryalizacyjo strategije, ôptymalizacyjo zajty, tworzyniy treści, research miyjsc na potrzeby publikacyjōw szpōnsorowanych a linkbuildingu, regularny raport zy efektów fungowań, pełno transparyntnoś, konsultacyje zy szpecjalistōm SEO.

  Zdobywaniy linkōw: pisaniy a zlycaniy publikacyje szpōnsorowanych a linkbuilding w ramach budżetu elastycznego (zamkniyntego w stałyj cynie wybranego paketu), dobiyranego na podstawie rekōmyndacyji timu SEO a ryalizowanyj strategije.

  Oferta Agencja Marketingu Internetowego

  PAKET MINI

  • bedynōng SEO a zdobywaniy linkōw,
  • dedykowany firmōm fungujōncym lokalnie (np. pozycjonowaniy we Katowicach) a zajtōm ô strukturze zawiyrajōncyj poranoście podzajtōw
  Oferta Agencja Marketingu Internetowego

  PAKET MEDIUM

  • bedynōng SEO a zdobywaniy linkōw,
  • standardowa pōmoc we ôptymalizacyje kōnwersyje,
  • dedykowany fyrmom fungujōncym w skali regionalnyj a zajtōm ô strukturze zawiyrajōncyj poradziesiōnt podzajtōw.
  Oferta Agencja Marketingu Internetowego

  PAKET MAX

  • bedynōng SEO a zdobywaniy linkōw,
  • zaawansowano pōmoc we ôptymalizacyje konwersyje,
  • dedykowany fyrmōm fungujōncym w skali krajowyj a zajtōm
   ze strukturōm zawierajōncōm poradziesiōnt podzajtōw.

  CZYMU WACHO SIE WYBRAĆ NASZA AGYNCYJO W KATOWICACH?

  Jako jedno z niylicznych agyncyje reklamowych ôferujymy kōmpleksowe fungowania SEO na nojwyższym poziōmie. Ôbejmujōm ône tak, profesjonalne fungowania onsite, jak i strategiczne fungowania offsite. Dbōmy ô widoczność marki, niy zapōminajōnc przy tym ô estetyce zajty, ani ô zewnyntrznym wizerōnku marki. Nasze prace sōm przemyślane a spōjne, co sprawio, iże nasi Klijynci mogōm nōm w pełni zaufać. Szukosz agyncyje, kero zadbo ô pozycjōnowaniy zajty? Katowice to dobre miyjsce. Nasza agyncyjo zlokalizowano jes we Ślōnsku, nale kludzymy fungownia na srogo skala.

  • Fungowania onsite w pozycjonōwaniu nec-zajtōw polygajōm na rozroście treści na zajcie a ich optymalizacyje. W ôbrymbie samyj witryny mogymy bez to wkludzić zmiany, kere już pōmogōm nōm poprawić jij pozycjōnowaniy.
  • Fungowania offsite w pozycjōnowaniu nec-zajtōw to fungowania majōnce na cylu przede wszyjskim pozyskaniy linkōw zewnyntrznych. Piszymy wartościowe teksty, kere potym umiyszczōmy na portalach z nojwiynkszym potyncjałym.

  KLIENCI O NASZEJ WSPÓŁPRACY

  Nasza współpraca trwa już od kilku miesięcy i z czystym sumieniem polecam Mavikę. To zgrany zespół profesjonalistów, którym ufam i wiem że zrobią dobrą robotę!

  ADAM KLUZIK, PACPLAST THERMOFORM POLSKA

  Firma MAVIKA opracowała dla nas koncepcję naszej strony internetowej i ją wykonała. Aktualnie współpracujemy pod kątem aktualizacji strony oraz aktualizacji technicznej. Będąc zadowoleni ze współpracy w najbliższym czasie będziemy wspólnie pracowali na tzw. księga znaku. Firma jest wyjątkowa pod kątem ludzi z którymi przyszło mi osobiście pracować, jej kreatywności oraz rzetelności – czego wyraz dałem na piśmie do wiadomości Pani Prezes. Dodatkowymi atutami jest odpowiedzialność i zaangażowanie oraz bardzo indywidualne podejście do Klienta i wspieranie go swoimi pomysłami i doświadczeniem. Polecam współpracę.

  GRZEGORZ WICHER, NOMINUS

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z agencją Mavika. Chociaż bezpośredni kontakt jest utrudniony, agencja pokazuje pełen profesjonalizm, co uważam za ważną zaletę. Mimo dużej odległości (Islandia – Polska), współpraca przebiega bardzo sprawnie, a kilometry nie sprawiają żadnego problemu, co jest kolejnym, ogromnym plusem. Mavika to agencja, która wie, w jaki sposób efektywnie działać i robi to z dużym zaangażowaniem, co jest bardzo cenne dla nas – klientów. Szczerze polecamy i pozdrawiamy.

  GODIR KROKAR

  Współpracę z Maviką oceniam bardzo wysoko. Cenię sobie ich kompetencje, kreatywność i bardzo sprawny kontakt. Mavika to agencja, na którą można liczyć. Polecam osobom, które poszukują wszechstronnej agencji z dużym doświadczeniem w branży.

  P. SEBASTIAN, T&R BIOEKO

  Serdecznie polecam współpracę z tym zespołem! Kreatywnie, indywidualnie, bardzo wyrozumiale i atrakcyjnie cenowo.

  EDYTA KWIATKOWSKA, BUSINESS TRAINER

  CASE STUDY

  ALPIN SPORT

  Jak w 1 miesiōnc udało
  sie zwiynkszyć ilość
  transakcyjów ô 91,67%?

  KLINIKA TEODOROWSCY

  Jak w 4 miesiōnce zwiynkszyli my
  wielość używoczōw
  ô ponad 112%?

  CHIRURGIJO PIYRSI

  Jak zbudowalimy SPOŁECZNOŚĆ
  kole marki ôsobistyj,
  co liczy przeszło 3800 ôdbiyroczōw?

  YACHTIC.COM

  Jak zbudowalimy rozpoznawalność marki
  tak, iże ze startupu przerodziła sie
  w globalno wyszukowarka?

  CHCESZ POPRACOWAĆ NAD
  OPTYMALIZACJĄ STRONY
  I WYPRZEDZIĆ KONKURENCJĘ W GOOGLE?