Najczęściej zadawane pytania – MAVIKA

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie – skontaktuj się z nami.

Czy 1 kampania to 1 reklama (i 1 grafika)?

Nie. Zazwyczaj 1 kampania to dwie lub kilka reklam, które testujemy w obrębie jednej kampanii.

Kto przygotowuje treść i kreacje graficzne na potrzeby Facebook Ads?

Treść i kreacje graficzne może przygotować agencja lub Klient (w drugim przypadku agencja zastrzega sobie prawo do ewentualnego odesłania grafik/treści wraz z rekomendacjami, które będą odpowiednie do danego kanału).

Jakie informacje są potrzebne do przygotowania oferty?

By móc przygotować dopasowaną dla danego Klienta ofertę, agencja potrzebuje takich informacji jak: nazwa firmy, linki do stron i profili (również na social media), cel działań marketingowych, grupa docelowa (do kogo komunikat ma dotrzeć) oraz budżet, jaki chce przeznaczyć firma na tego typu działania. Bardzo przydatne są również dodatkowe informacje tj. wartości firmy, misja i wizja.

Czy agencja tworzy treści przy budowie strony?

W przypadku tworzenia strony, przygotowanie treści może być po stronie agencji lub Klienta (przy czym w przypadku opcji drugiej, agencja powinna sprawdzić treści i w razie konieczności posłużyć rekomendacjami).

Czy wymienione na stronie www usługi, zawarte w zakładce “oferta” wyczerpują temat działań agencji czy możliwe jest realizowanie innych projektów kreatywnych, niewymienionych na stronie?

Jesteśmy elastyczni i realizujemy projekty również poza tymi, wymienionymi w zakładce “oferta”. Dla naszych Klientów mieliśmy przyjemność tworzyć katalog produktowy, projekt biżuterii czy sesje zdjęciowe.

Czy wycena strony WWW uwzględnia cenę grafik/zdjęć i treści?

Wycena strony może uwzględniać cenę grafik i zdjęć, po uprzednim wyborze szablonu strony – jednak nie musi. Zdarzają się Klienci, którzy są w posiadaniu własnych materiałów np. z sesji zdjęciowej firmy i nie chcą uwzględniać w pakiecie innych dodatkowych zdjęć.

Czy Klient uczestniczy w procesie tworzenia strony www?

Tak. To, jak bardzo zaangażowany jest Klient w tworzenie strony www, zależy tak naprawdę od niego. Może podjąć się zarówno tworzenia treści jak i wysyłki zdjęć. Może także przekazać wszystkie te działania agencji oraz zlecić koordynację sesji zdjęciowej, celem wykonania zdjęć na potrzeby strony www.

Co to jest budżet kampanii, a co to koszt pracy agencji?

Budżet kampanii to pieniądze, które w całości przeznaczamy na Twoje reklamy. Kosztem pracy agencji jest wynagrodzenie, należne za przygotowanie, monitoring kampanii oraz analizę wyników.

Co to konto reklamowe?

Jest to konto, za pomocą którego w bardziej zaawansowany sposób agencja może tworzyć i analizować przebieg działań reklamowych. Konto reklamowe zakłada się w menedżerze firmy.

Co wchodzi w zakres pakietu social media?

W ramach pakietu social media, agencja w oparciu o przygotowaną strategię komunikacji, przygotowuje posty oraz planuje wspomniane treści. Dochodzi do tego także monitoring i opieka nad fanpage’em. Zespół przygotowuje również raport wraz z rekomendacjami na kolejny miesiąc. Zawartość pakietu może różnić się np. w przypadku, kiedy Klient chce samodzielnie monitorować skrzynkę odbiorczą i komentarze, ma taką możliwość.

Co wchodzi w zakres wyceny Facebook Ads?

W ramach pakietu Facebook Ads, specjaliści przygotowują reklamy (grafika+tekst), rekomendacje oraz monitorują przebieg całej kampanii. Po jej zakończeniu przygotowany zostaje raport w oparciu o analizę wyników wraz ze wnioskami.

Na czym polega konfiguracja piksela i co to piksel?

Piksel to kod śledzący Facebooka. Konfiguracja piksela to przypisywanie odpowiednich zdarzeń do kodu, dzięki czemu możemy monitorować ilość wejść na stronę czy na poszczególne zakładki itd. Przydatne w bardziej złożonych kampaniach.

Czy agencja wysyła raporty?

Tak. Agencja wysyła raporty zazwyczaj na początku miesiąca, jako podsumowanie działań w poprzednim miesiącu. Klient otrzymuje przejrzysty dokument, który jasno określa osiągnięcia oraz zawiera konstruktywne wnioski.

Do czego potrzebna jest księga znaków?

Poprawnie przygotowana księga znaków określa, w jaki sposób może zostać użyte logo marki. Określenie jego zastosowania jest przydatne na etapie projektowania materiałów firmowych.

W jaki sposób nadaje się dostępy agencji do profilu na Facebooku?

Dostępy można nadać na 2 sposoby: albo agencja wysyła prośbę o dostęp, albo Klient. Aby nadać dostępy agencji, należy wejść do menedżera firmy, następnie w ustawienia firmowe -> strony (w sekcji konta) -> przypisz partnerów.

W jaki sposób nadaje się dostępy agencji do profilu na Instagramie?

Nadanie dostępów odbywa się w bardzo podobny sposób. Będąc w menedżerze firmy przejść do kategorii ustawienia firmowe. W sekcji konta przejdź do zakładki konta na Instagramie -> przypisz partnerów. Można zrobić to również poprzez podanie loginu i hasła logowania do konta.

W jaki sposób nadać dostępy do konta reklamowego?

Dostępy do konta można nadać w analogiczny sposób, jak w przypadku profili. Należy wejść do menedżera firmy oraz przejść do kategorii ustawienia firmowe. W sekcji konta wybrać zakładkę konta reklamowe -> przypisz partnerów.

Jak nadać dostępy do strony WWW?

Nadanie dostępów różni się w zależności od dostawcy.

Dostęp do najpopularniejszego CMS WordPress

  • logujemy się do strony wpisując w pasek adresu: przkładowanazwadomeny.pl/wp-admin,
  • na pasku narzędzi po lewej stronie klikamy sekcję użytkownicy -> dodaj nowego,
  • wpisujemy nazwę oraz konieczne dane i nadajemy odpowiednią rolę np. subskrybent, administrator, redaktor itp.
  • klikamy utwórz użytkownika,
  • użytkownik zostanie powiadomiony o przyznaniu dostępu na podany adres e-mail. *Czasem konieczne jest przekazanie nazwy i hasła jeśli CMS automatycznie nie wysyła tego typu informacji do użytkownika.  

Dostęp do FTP najlepiej zrealizować z pomocą specjalisty, u którego utrzymany jest serwer.

Jak dodać metodę płatności na koncie reklamowym?

Aby dodać metodę płatności, wystarczy wejść na menedżera firmy i przejść do kategorii ustawienia firmowe. W rozwijanym menu po lewej stronie przejść do zakładki metody płatności. Następnie rozwinąć suwak z opcją dodaj -> dodaj nową metodę płatności i postępować zgodnie z instrukcją.

Czy możemy zrobić przerwę w pozycjonowaniu i wrócić za jakiś czas?

Odradzamy przerywanie działań SEO, ponieważ wraz ze wstrzymaniem działań, wyniki ulegają znacznemu spadkowi, co sprawia, że powrót do poprzedniej pozycji jest problematyczny. Zdecydowanie bardziej, w przypadku trudniejszej sytuacji finansowej, rekomendujemy ograniczenie budżetu na te działania, jednak przy zachowaniu ciągłości.

Dlaczego grafiki, które sam tworzę, są płatne? (sprawdzanie grafik)

Koszt wiąże się z czasem, jaki agencja musi poświęcić na sprawdzenie grafik.

Jakie wyniki mogę uzyskać za dany budżet w kampanii?

To, jakie wyniki można uzyskać za dany budżet w kampanii, w dużej mierze zależy od branży, ale również aktualnej sytuacji rynkowej. Również platformy mogą zmieniać koszt reklamy, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Potrzeba cierpliwości i prowadzenia kampanii przez kilka miesięcy, by móc mówić o jakiejkolwiek estymacji.

Dlaczego nie da się określić dokładnych wyników kampanii we wskazanym budżecie? (Np. za 500 PLN uzyska się x polubień)

Określenie dokładnych wyników dla kampanii reklamowej jest o tyle problematyczne, że zależy od wielu czynników – nie tylko od branży, ale także od aktualnej sytuacji na rynku.

Czy to, że jest się administratorem fanpage widać na Facebooku?

Informacja o byciu administratorem jest widoczna tylko dla innych osób, pełniące określone role na stronie.

Kiedy wystawiają Państwo fakturę za usługi?

Jest to kwestia do uzgodnienia z klientem, jesteśmy elastyczni w tej kwestii. Za usługi reklamowe (FB Ads, Google Ads)  staramy się fakturować “z góry” żeby mieć zabezpieczony budżet na kampanię, podobnie z obsługą SM. Są też usługi wymagające “odbioru” przez klienta, tak jak strony www, rebranding itp, które fakturujemy bądź na koniec miesiąca, bądź po wykonaniu usługi.

Czy możemy umówić się na wydłużony termin zapłaty za fakturę?

Jest taka możliwość po akceptacji zarządu Mavika.

Czy mogę opłacić fakturę częściowo?

Jest taka możliwość po akceptacji zarządu Mavika.

Czy mogę wcześniej opłacić usługę na podstawie faktury Pro-Forma?

Tak.

W jaki sposób mogę opłacić publikacje “NaWidelcu”?

Przed publikacją artykułu Klient otrzymuje zamówienie wraz z fakturą pro-forma. Po jej opłaceniu artykuł jest publikowany na portalu, a Klient otrzymuje fakturę końcową.

Czy mogę otrzymać fakturę w języku angielskim?

Tak.